วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636350230725111288.pdf