วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560เอกสารแนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/636349495428427807.pdf